پارتیکل کانتر - آنلاین/ پورتابل

MET ONE HHPC+ Series
Handheld Particle Counters

 

شمارنده ذرات دستی

نظارت منظم
سبک و راحت برای تشخیص نشتی فیلتر HEPA
کنترل سریع و اعتبار بخشی اتاق های تمیز در تمامی کلاس ها
سرعت قابل ملاحظه در تجزیه و تحلیل ذرات 
سهولت در اتصال به شبکه
از یک حافظه استفاده کنید - داده ها را بردارید و بروید!
دارای کابل USB مستقیم به کامپیوتر
قابل استفاده در حالت شارژ 

 

 


Routine monitoring
Light weight and comfortable for those hard to reach HEPA filter leaks
Cleanroom classification
Visual particle trending
Easy network connectivity
Use a memory stick – grab the data and go!
USB cable direct to PC 
Leave your MET ONE HHPC+ in the cleanroom on the charge cradle